Zespół ds. promocji technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• popularyzacja osiągnięć naukowych podczas wydarzeń organizowanych w Polsce i zagranicą (np.: mikroobróbka, nanotechnologie, montaż inteligentny, robotyzacja),
• promowanie technologii stosowanych w przemyśle elektromaszynowym (m. in. obróbka mechaniczna, plastyczna, cieplna; odlewnictwo; technologie łączenia rozłącznego i nierozłącznego – spawalnictwo) oraz wspieranie wdrażania wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Świder

1. Prof. Anna Timofiejczuk
2. Prof. Stanisław Adamczak
3. Prof. Michał Wieczorowski
4. Prof. Bolesław Karwat
5. Prof. Jarosław Konieczny