Sekcje w Komitecie Budowy Maszyn PAN:

 

1. Sekcja Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch (Politechnika Bydgoska) - Przewodniczący Sekcji Konstrukcji

2. Sekcja Technologii 

prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) - Przewodniczący Sekcji Technologii

3. Sekcja Mechatroniki 

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder (Politechnika Śląska) - Przewodniczący Sekcji Mechatroniki

4. Sekcja Eksploatacji 

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp (Politechnika Rzeszowska) - Przewodniczący Sekcji Eksploatacji

5. Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów 

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (Politechnika Warszawska) - Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów