Zespoły zadaniowe w Komitecie Budowy Maszyn PAN:

 

1 Zespół ds. nagrody im. Prof. Jana Oderfelda

 

2 Zespół ds. medalu im. Prof. Stefana Ziemby

 

3 Zespół ds. medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy

 

4 Zespół ds. nagrody KBM PAN oraz sygnowania prac

 

5 Zespół ds. czasopism naukowych oraz rozwoju dyscyplin naukowych

 

6 Zespół ds. opracowania historii KBM PAN

 

7 Zespół ds. analizy oraz określania kierunków rozwoju KBM PAN

 

8 Zespół ds. patronatów KBM PAN, współudziału Komitetu w konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz współpracy z towarzystwami naukowymi

 

9 Zespół ds. kształtowania procesu edukacji na wszystkich stopniach studiów

 

10 Zespół ds. projektów i prac naukowobadawczych oraz komercjalizacji wyników badań

 

11 Zespół ds. promocji technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

12 Zespół ds. współpracy międzynarodowej