Komitet Budowy Maszyn został powołany w 1952 roku. KBN zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 

  • podstawami projektowania i konstrukcji maszyn (w tym mechatroniką),
  • podstawami technologii (obróbka, struktura, łączenie, warstwa wierzchnia),
  • podstawami eksploatacji (w tym tribologią),
  • teorią maszyn i mechanizmów (w tym robotyką),
  • problemami mikro- i nanotechnologii.