Konferencje planowane w 2023 roku pod patronatem KBMu

 

ITM INDUSTRY EUROPE - 4-7.06.2024.

ITM INDUSTRY EUROPE - 30.05-2.06.2023.

ITM

 

The International Conference ”Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” - 11th - 13th of December 2023.

Conference will be combined with: XXIII Mechatronic Design Workshops and XXII School of Modal Analysis.

mechatronics23 

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” - 08 grudnia 2023r.

inzynierxxiwieku

 

29th French-Polish Seminar of Mechanics  - 21-22 September 2023.

29french

 

VI KONFERENCJA "Szybkie Prototypowanie, Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich" - 14 - 15.09.2023.

3d4d 

 

XLI Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2023" - 05 - 08 września 2023.

tribo23