Zespół ds. opracowania historii KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie opracowania dotyczącego historii KBM PAN oraz poszczególnych sekcji (aktualnie opracowywana jest historia Sekcji TMM oraz najwybitniejszych polskich uczonych w tym obszarze nauki, techniki oraz edukacji inżynierskiej)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Eugeniusz Świtoński

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Jerzy Bajkowski
3. Prof. Bolesław Karwat
4. Prof. Adam Mazurkiewicz
5. Prof. Jan Pilarczyk
6. Prof. Andrzej Tomporowski