Zespół ds. medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Sempruch

1. Prof. Bajkowski Jerzy
2. Prof. Łagoda Tadeusz
3. Prof. Tadeusz Smolnicki

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „Medalu im. Profesora Stanisława Kocańdy” 
KOMITETU BUDOWY MASZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK