W dniu 29.09.2016 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyło się trzecie zebranie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020.

Program Zebrania: Wybory Członków Komisji Skrutacyjnej, Głosowanie nad kandydaturami na Członków PAN, Zatwierdzenie list Ekspertów Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Zatwierdzenie programów działania Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Dyskusja
i wolne wnioski. Zebranie otworzył Przewodniczący KBM PAM prof. Janusz Kowal, powitał przybyłych Członków Komitetu. Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Sładek przedstawił prezentację Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z programem Zebrania zostali wybrani Członkowie Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. Jerzy Merkisz, prof. Jan Pilarczyk, prof. Stefan Berczyński. Komisja w głosowaniu wewnętrznym wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej prof. Jerzego Merkisza. W głosowaniu tajnym na kandydatów na Członków Korespondentów PAN prof. Adam Mazurkiewicz uzyskał 24 głosy TAK, prof. Tadeusz Uhl otrzymał 21 głosów TAK i 3 głosy nieważne. Sekretarz KBM PAN dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH przedstawił w formie prezentacji wizualnej kandydatury na Ekspertów Sekcji KBM PAN
w kadencji 2016-2020 zaproponowane po konsultacjach w środowisku mechaników przez Przewodniczących Sekcji. Po dyskusji i korektach listy Ekspertów zostały zatwierdzone przez KBM PAN i zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN. Przewodniczący Sekcji KBM PAN przedstawili programy działania w kadencji 2016-2020: Sekcja Technologii, prof. Jan Pilarczyk, Sekcja Eksploatacji, prof. Stanisław Radkowski, Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów, prof. Włodzimierz Kurnik, Sekcja Mechatroniki,
dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT. Program działania Sekcji Konstrukcji ze względu na nieobecność prof. Janusza Semprucha został przedstawiony w postaci prezentacji wizualnej.
Po dyskusji programy zostały zatwierdzone. Programy działania zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN.