W dniach 11 – 12 maja 2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej z okazji 50-lecia Uczelni i Wydziału odbyło się drugie w obecnej kadencji plenarne Zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Program obejmował między innymi:

1. Otwarcie Zebrania KBM PAN:

  • prof. Janusz KOWAL – Przewodniczący KBM PAN
  • prof. Marek TUKIENDORF – JM Rektor Politechniki Opolskiej
  • prof. Tadeusz ŁAGODA – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

2. Sesja plenarna

  • prof. Janusz KOWAL – Wręczenie nominacji Członkom KBM PAN
  • prof. Janusz KOWAL, prof. Jerzy BAJKOWSKI, prof. Wojciech KACALAK – Program działalności KBM PAN na kadencję 2016 – 2020 r.
  • dyskusja programowa, zatwierdzenie głównych założeń programu
  • dyskusja nad składem Prezydium KBM PAN w kadencji 2016 – 2020
  • ustalenie ostatecznych nazw Sekcji i podział Członków Komitetu na Sekcje
  • dyskusja nt. pozycji czasopism KBM PAN
  • prof. Tadeusz ŁAGODA  Prezentacja Wydziału Mechanicznego i zwiedzanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.