Nagroda KBM PAN im. Prof. Jana Oderfelda przyznawana będzie corocznie od 2022 r. młodym pracownikom nauki lub młodym inżynierom zatrudnionym w przemyśle, za wybitne udokumentowane osiągnięcia badawcze, projektowe lub wynalazcze, z obszaru teorii maszyn i mechanizmów uzyskane przed ukończeniem 40. roku życia.

Prof. Jan Oderfeld (1908-2010) był wybitnym naukowcem, który twórczo rozwinął teorię maszyn i mechanizmów, szczególnie w zakresie klasyfikacji i kinematyki mechanizmów oraz podstaw eksperymentu w mechanice maszyn, a także był światowym pionierem zastosowania optymalizacji w technice. Nauczał, że „nie ma osobnej ani teorii, ani praktyki inżynierskiej, jest tylko wspólna sztuka inżynierska”.

 

Oderfeld

 

Zgodnie z regulaminem wnioskami o przyznanie Nagrody mogą występować kandydaci do Nagrody, ich przełożeni w miejscu pracy, członkowie KBM oraz eksperci KBM. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. Wnioski o przyznanie Nagrody należy kierować do Sekretariatu KBM, w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie nagrody.