W zakładce Struktura zamieszczono najnowsze informacje dotyczące 12 zespołów zadaniowych, wraz z podaniem zakresu ich działania, składem i okresem działania. Uprzejmie prosimy wszystkie osoby zainteresowane o kontakt z przewodniczącymi zespołów lub sekretarzem KBM PAN.