W dniu 30.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się pierwsze w 2017 roku zebranie plenarne członków Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 26 członków Komitetu oraz 4 zaproszonych Gości.
Program Zebrania:

  1. Powitanie – prof. Janusz Kowal Przewodniczący KBM PAN
  2. Prezentacja ITWL – prof. Ryszard Szczepanik – Dyrektor ITWL
  3. Wykład pt. „Prezentacja samolotu „Grot 2” w ramach Narodowego Programu Budowy Samolotu dla Sił Zbrojnych RP” – dr hab. inż. Krzysztof Kubryński prof. ITWL
  4. Współpraca Sekcji TMM KBM PAN z Polskim Komitetem TMM – prof. Włodzimierz Kurnik
  5. Wykład pt.” Zjawiska magneto-mechaniczne w materiałach magnetycznie miękkich i możliwości ich praktycznego wykorzystania w technice pomiarowej” - dr. hab. inż. Roman Szewczyk prof. PW
  6. Prezentacja planów działalności Komitetu i Sekcji w 2017 r.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.