Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• zapraszanie gości zagranicznych oraz organizacja wykładów specjalnych
• promowanie KBM PAN w ośrodkach zagranicznych i podczas wydarzeń zagranicznych
• współpraca i nawiązywanie współpracy z zagranicznymi towarzystwami naukowymi (m. in. stowarzyszenie IFToMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik

1. Prof. Grzegorz Królczyk
2. Prof. Tadeusz Łagoda
3. Prof. Monika Madej, prof. PŚ
4. Prof. Jarosław Sęp
5. Prof. Michał Wieczorowski