Zespół ds. kształtowania procesu edukacji na wszystkich stopniach studiów

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• współudział w organizowaniu szkoleń kadry naukowej; inicjowanie dyskusji dotyczących kształtowania planów studiów i treści programowych (m. in. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka i Robotyka)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Iwona Adamiec-Wójcik

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Krzysztof Jóźwik
3. Prof. Jarosław Konieczny
4. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik
5. Prof. Bartosz Powałka