Zespół ds. patronatów KBM PAN, współudziału Komitetu w konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz współpracy z towarzystwami naukowymi

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie procedury obejmowania przez Komitet patronatem konferencji (dokumentacja, sposób wnioskowania, podejmowanie decyzji o obejmowaniu patronatem),
• współudział w organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, szkół, warsztatów profesorskich, zebrań naukowych i targów (m. in. Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Sympozjonu PKM, Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Konferencja Modelowanie w Mechanice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych),
• opieka naukowa i pomoc naukowa na rzecz specjalistycznych i społecznych organizacji i towarzystw naukowych (m. in. stowarzyszenia IFToMM oraz PK TMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Tadeusz Łagoda

1. Prof. Jarosław Sęp
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Włodzimierz Przybylski
4. Prof. Bogdan Posiadała
5. Prof. Andrzej Tomporowski

 

Zasady współorganizowania lub udzielania patronatu przez Komitet Budowy Maszyn PAN
w konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz współpraca z towarzystwami naukowymi