Zespół ds. analizy oraz określania kierunków rozwoju KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• nawiązanie i prowadzenie współpracy między sekcjami innych Komitetów PAN (m. in. Sekcją Robotyki KAiR PAN)
• przygotowanie opracowania zawierającego (działania te ukierunkowane są na integrację środowiska w staraniach o interdyscyplinarne projekty badawcze, dydaktyczne i strukturalne):

• analizę kierunków badań naukowych i aktywności ośrodków badawczych w zakresie działania tematyki komitetu,
• analizę możliwości współpracy ośrodków badawczych,
• analizę potencjału badawczego przemysłu krajowego oraz możliwości wspólnego pozyskiwania środków na badania

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Mirosław Pajor

1. Tadeusz Łagoda
2. Jarosław Sęp
3. Magdalena Niemczewska Wójcik
4. Anna Timofiejczuk
5. Michał Wieczorowski
6. Zbigniew Pater