Zespół ds. czasopism naukowych oraz rozwoju dyscyplin naukowych

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• działania w zakresie podniesienia jakości i punktacji czasopism związanych z KBM PAN (m.in. Archive of Mechanical Engineering),
• przygotowanie opracowania zawierającego propozycje i zalecenia dla organów rządowych, dotyczące rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez członków KBM PAN

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Grzegorz Królczyk

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Jarosław Konieczny
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko
5. Prof. Magdalena Niemczewska – Wójcik
6. Prof. Zbigniew Pater
7. Prof. Marian Szczerek
8. Prof. Andrzej Tomporowski
9. Prof. Michał Wieczorowski