Zespół ds. nagrody KBM PAN oraz sygnowania prac

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• ustanowienie nagrody Komitetu PAN za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinach Inżynieria Mechaniczna oraz Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika (opracowanie regulaminu oraz procedury przyznawania nagrody),
• opracowanie regulaminu dotyczącego sygnowania prac doktorskich i habilitacyjnych znakiem KBM PAN 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Sładek

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Michał Wieczorowski
4. Prof. Monika Madej

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
KOMITETU BUDOWY MASZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK