Zespół ds. medalu im. Prof. Stefana Ziemby

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stefana Ziemby
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. Jan Kiciński
2. Prof. Adam Mazurkiewicz
3. Prof. Zbigniew Pater
4. Prof. Marian Szczerek

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „Medalu im. Profesora Stefana Ziemby” 
KOMITETU BUDOWY MASZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK