Zespół ds. nagrody im. Prof. Jana Oderfelda

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania nagrody im. Prof. Jana Oderfelda
• powołanie kapituły przyznawania nagrody

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Frączek

1. Prof. Iwona Adamiec-Wójcik
2. Prof. Janusz Kowal
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NAUKOWEJ KOMITETU BUDOWY MASZYN PAN IM. PROF. JANA ODERFELDA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TEORIĄ MASZYN I MECHANIZMÓW