Zespół Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN:


Zespół Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN
L.p.
Tytuł, stopień naukowy, stanowisko
Imię i Nazwisko
Uczelnia, Jednostka naukowa, Firma
1
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Bałchanowski
Politechnika Wrocławska
2
prof. dr hab. inż.
Andrzej Burghart
Politechnika Rzeszowska
3
dr hab. inż., prof. uczelni
Jacek Buśkiewicz
Politechnika Poznańska
4
dr hab. inż., prof. PP
Olaf Ciszak
Politechnika Poznańska
5
dr hab. inż., prof. PŚ
Kierownik Zespołu Doradztwa i Wsparcia Narzędziowego
Mariusz Hetmańczyk
Fundacja Skarbu Państwa Platforma Przemysłu Przyszłości
6
dr hab. inż., prof. uczelni
Andrzej Jardzioch
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
7
Dyrektor operacyjny
Andrzej Krupa
MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.
8
dr hab. inż.
Jacek Łubiński
Politechnika Gdańska
9
dr hab. inż.
Tomasz Machniewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10
dr hab. inż., prof. uczelni
Ryszard Machnik
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
11
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Mendrok
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
12
dr hab. inż.
główny specjalista
Remigiusz Michalczewski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
13
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Pietrusewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
14
prof. dr hab. inż.
Romuald Rządkowski
IMP PAN, Gdańsk
15
dr hab. inż., prof. uczelni
Andrzej Sioma
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
16
Prezes
Janusz Soboń
Kirchhoff Polska
17
Prezes Zarządu
Andrzej Soldaty
Inicjatywa na Rzecz Przemysłu 4.0.
18
prof. dr hab. inż.
Lucjan Śnieżek
WAT Warszawa
19
prof. dr hab. inż.
Michał Wasilczuk
Politechnika Gdańska
20
prof. dr hab. inż.
Wojciech Wieleba
Politechnika Wrocławska
21
prof. dr hab. inż.
Adam Woźniak
Politechnika Warszawska
22
dr hab. inż., prof. uczelni
Marek Wyleżoł
Politechnika Śląska
23
Prezes Zarządu, dyrektor naczelny
Janusz Zakręcki
Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
24
prof. dr hab. inż.
Teresa Zielińska
Politechnika Warszawska