Posiedzenie plenarne, organizowane w ramach Forum Inżynierii Mechanicznej w dniu 13.09.2022 w Politechnice Świętokrzyskiej.

Podczas spotkania obchodzimy 50. lat pracy w Politechnice Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka dr h.c.multi.

 

Forum Inżynierii Mechanicznej oraz posiedzenie plenarne KBM PAN odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Agenda posiedzenia plenarnego KBM PAN (12.00 - 14.00)

 
  1. Sprawozdanie z bieżącej działalności KBM PAN
  2. Przedstawienie wniosku dotyczącego nadania medalu im. Prof. S. Ziemby Prof. Stanisławowi Radkowskiemu (PW)
  3. Rozpatrzenie wniosków o patronaty
  4. Przedstawienie informacji dotyczących zmiany struktury komitetów Polskiej Akademii Nauk
  5. Prezentacja inicjatywy KBM PAN wspólnych działań w zakresie rozwoju technologii Przemysłu 4.0 w polskich ośrodkach naukowych 
  6. Sprawy bieżące