Posiedzenie Plenarne - 5.07.2022 r. godz.12.00 (do około godz. 13.00) w formie zdalnej.

 

Agenda Posiedzenia Plenarnego 

 
  • Informacje dotyczące raportu przesyłanego po 2 latach 
  • Rozpatrzenie wniosków o patronaty 
  • Informacje dotyczące nagród i medali oraz wyników głosowania
  • Aktualności dotyczące działań sekcji i zespołów
  • Informacje dotyczące organizacji Forum Inżynierii Mechanicznej wraz z posiedzeniem plenarnym KBM PAN w dniu 13.09.2022
  • Zatwierdzenie protokołu z ostatnie posiedzenia plenarnego
  • Dyskusja i wolne wnioski