Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę im. Prof. Jana Oderfelda

Nagroda skierowana jest do ludzi młodych, którzy pracują w dyscyplinach powiązanych z Teorią Maszyn i Mechanizmów.

Termin składania wniosków przedłużono do 31 stycznia 2022.

Regulamin nagrody znajduje się na stronie KBM PAN pod adresem:  https://kbm.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/zespoly_zadaniowe/Zespol1.pdf

Prof. Jan Oderfeld (1908-2010) był wybitnym naukowcem, który twórczo rozwinął teorię maszyn i mechanizmów, szczególnie w zakresie klasyfikacji i kinematyki mechanizmów oraz podstaw eksperymentu w mechanice maszyn, a także był światowym pionierem zastosowania optymalizacji w technice. Nauczał, że „nie ma osobnej ani teorii, ani praktyki inżynierskiej, jest tylko wspólna sztuka inżynierska”.