W dniu 9.09.2021, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyło się VI Posiedzenie Plenarne KBM PAN. Posiedzenie odbywało się w formie hybrydowej.

I część, otwarta, była związana z uroczystościami i wydarzeniami naukowymi, które miały miejsce w Uniwersytecie. Uczestnicy Posiedzenia Plenarnego wzięli udział w  uroczystości nadania Hali Technologicznej WIMiM imienia Prof. Wiesława Olszaka, zwiedzili halę oraz wzięli udział w sesji naukowej.

 

W sesji naukowej zaprezentowano następujące tematy:

  • Pomiar wykorzystania zaawansowanych technologii w sektorze biznesu - perspektywa statystyczna - Dominik Rozkrut, Prezes GUS
  • Robot i IIoT torują drogę do inteligentnej produkcji - Jędrzej Kowalczyk, Prezes FANUC Polska
  • Nowa koncepcja interaktywnego systemu sterowania dźwigiem – przykład realizowanych badań - Mirosław Pajor, Dziekan WIMiM
  • Innowacyjne kształcenie inżynierów w przemyśle 4.011.40 - Krzysztof Danilecki, Prodziekan WIMiM

 

Część II Posiedzenia Plenarnego rozpoczęto od wspomnienia śp. Prof. Czesława Cempla. W części tej także przedstawiono raporty i plany dotyczące działań sekcji i zespołów zadaniowych, które poddano dyskusji. Obecnie w strukturze KBM PAN działa 5 sekcji i 12 zespołów zadaniowych. Przedstawiono także informacje bieżące dotyczące najbliższych działań KBM PAN.

 

kbm001