Na stronie głownej została utworzona zakładka ZESPOŁY ZADANIOWE, w której to każdy z 12 zespołów znajdzie swoją podstronę. Uprzejmie prosimy wszystkie odoby zainteresowane o udostępnianie materiałów związanych z działalnością zespołu.

Kontakt z przewodniczącymi zespołów lub sekretarzem KBM PAN.