W dniu 15.12.2020 (wtorek) w trybie zdalnym, odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie przeprowadzono za pomocą platformy "zoom", a głosowania za pomocą systemu "esesja".

 

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram działań na przyszły rok, zgodny z zatwierdzonym planem pracy Komitetu i Sekcji, a także przeprowadzono głosowania wymagające decyzji w sprawach bieżących.
Przedstawiono zagadnienia utrzymania ruchu w kontekście Przemysłu 4.0.