W dniu 03.11.2020 r. odbyło się zdalne Posiedzenie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, w trakcie którego:

- uchwalono Regulamin Komitetu Budowy Maszyn PAN
- uzupełniono skład Komitetu
- omówiono Strukturę Komitetu - odbyła się dyskusja
- omówiono informacje dotyczące programu działaności i planu pracy Komitetu – odbyła się dyskusja
- przedstawiono wolne wnioski