W dniu 15.10.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium KBM PAN w składzie poszerzonym o Przewodniczących Sekcji, w trakcie którego:

1) omówiono strukturę i działanie sekcji (w tym: liczbę członków, dobór ekspertów, plany pracy sekcji)
2) omówiono plan pracy Komitetu KBM PAN - odbyła się dyskusja
3) przekazano informacje dotyczące bieżących działań (strony internetowe, aktualności, konferencje, przesyłanie dokumentów itd.)
4) zaproponowano poprawki do Regulaminu Komitetu Budowy Maszyn PAN – odbyła się dyskusja,
5) przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium KBM PAN.