W dniu 18.06.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie plenarne KBM PAN. W trakcie którego:


1) uchwalono Regulamin KBM PAN

2) przeprowadzono wybory uzupełniające do składu Komitetu:
z jednostek naukowych wybrani zostali:
- prof. Stanisław Adamczak (Politechnika Świętokrzyska)
- prof. Edward Chlebus (Politechnika Wrocławska)
- prof. Iwona Adamiec-Wójcik (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
- prof. Andrzej Tomporowski (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy)
- prof. Krzysztof Jóźwik (Politechnika Łódzka)
- dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- prof. Grzegorz Królczyk (Politechnika Opolska)
z otoczenia społeczno-gospodarczego wybrani zostali:
- Prezes Jerzy Krok (Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych)
- Prezes dr inż. Janusz Michałek (KSSE)
- Prezes Paweł Hajduk (Sigma S.A.)

3) powołano Przewodniczących Sekcji
- prof. Janusz Sempruch (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy)- Przewodniczący Sekcji Konstrukcji
- prof. Jan Żurek (Politechnika Poznańska) - Przewodniczący Sekcji Technologii
- prof. Jerzy Świder (Politechnika Śląska) - Przewodniczący Sekcji Mechatroniki
- prof. Jarosław Sęp (Politechnika Rzeszowska) - Przewodniczący Sekcji Eksploatacji
- prof. Janusz Frączek (Politechnika Warszawska) - Przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów

4) omówiono strukturę Komitetu, program oraz plan działania