W dniu 18.05.2020 odbyło się zdalne spotkanie, podczas którego dokonano wyboru nowego składu Prezydium KBM PAN. W trakcie spotkania Prof. Antoni Rogalski Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych przekazał informacje na temat aktualnych działań PAN oraz planów na najbliższe miesiące. 

 

Aktualny skład Prezydium KBM PAN znajduje się w zakładce Prezydium.