W dniu 25 października 2019 roku w Politechnice Śląskiej odbyło się Plenarne Zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN z następującym programem:

  • Otwarcie Zebrania KBM PAN - prof. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN,
  • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej – prof. Arkadiusz Mężyk,
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej – prof. Anna Timofiejczuk,
  • Struktura Polskiej Akademii Nauk, wybory do Komitetów PAN - prof. Janusz Kowal,
  • Dyskusja i wolne wnioski,
  • Inżynieria Mechaniczna jako podstawa Przemysłu 4.0 – prof. Anna Timofiejczuk,
  • EMT-Systems - Centrum Szkoleń Inżynierskich – przygotowania kadr dla Przemysłu 4.0 – prof. Grzegorz Wszołek,
  • Zwiedzanie laboratorium EMT-Systems.