W dniach 30-31.05.2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

30.05.2019

Otwarcie Zebrania KBM PAN – sala 110 pawilon B-2

 • prof. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN
 • prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH
 • prof. Antoni Kalukiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – prezentacja Wydziału

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal – aktualny i przyszły status Komitetów PAN w świetle Ustawy 2.0
 2. dyskusja
 3. prof. Włodzimierz Kurnik, Przewodniczący Sekcji TMM – "Ustanowienie nagrody naukowej KBM PAN im. Profesora Jana Oderfelda"
 4. prof. Jan Pilarczyk – „Sieć Badawcza Łukasiewicza”
 5. dr hab. inż. Łukasz Pieczonka - wykład pt. "Nowe metody detekcji i obrazowania uszkodzeń w materiałach konstrukcyjnych".

31.05.2019

Zwiedzanie Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz wybranych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal, prof. Jerzy Bajkowski, prof. Wojciech Kacalak – dyskusja programowa
 2. dyskusja nt. czasopism wydawanych po patronatem KBM PAN
 3. prof. Edward Chlebus – Przemysł 4.0
 4. dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk – wykład pt. "Drgania poprzeczne walcowych sprężyn śrubowych"
 5. zakończenie zebrania KBM PAN