W dniach 30-31.05.2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

30.05.2019

Otwarcie Zebrania KBM PAN – sala 110 pawilon B-2

 • prof. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN
 • prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH
 • prof. Antoni Kalukiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – prezentacja Wydziału

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal – aktualny i przyszły status Komitetów PAN w świetle Ustawy 2.0
 2. dyskusja
 3. prof. Włodzimierz Kurnik, Przewodniczący Sekcji TMM – "Ustanowienie nagrody naukowej KBM PAN im. Profesora Jana Oderfelda"
 4. prof. Jan Pilarczyk – „Sieć Badawcza Łukasiewicza”
 5. dr hab. inż. Łukasz Pieczonka - wykład pt. "Nowe metody detekcji i obrazowania uszkodzeń w materiałach konstrukcyjnych".

31.05.2019

Zwiedzanie Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz wybranych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal, prof. Jerzy Bajkowski, prof. Wojciech Kacalak – dyskusja programowa
 2. dyskusja nt. czasopism wydawanych po patronatem KBM PAN
 3. prof. Edward Chlebus – Przemysł 4.0
 4. dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk – wykład pt. "Drgania poprzeczne walcowych sprężyn śrubowych"
 5. zakończenie zebrania KBM PAN

W dniu 16.11.2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

I. Część oficjalna związana z jubileuszem prof. Krzysztofa Marchelka

 • Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości – Dziekan dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienie JM Rektora dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT,
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn prof. dr hab. inż. Janusza Kowala,
 • Sylwetka i działalność prof. Krzysztofa Marchelka – Dziekan dr hab. inż Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienia Zaproszonych Gości,
 • Wystąpienie prof. zw. dr hab. inż. Krzysztofa Marchelka dhc multi.

II. Sesja naukowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT

 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński - Politechnika Gdańska - „Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych”,
 • dr hab. inż. Bartosz Powałka prof. ZUT - ZUT Szczecin - „Modelowanie procesu mikrofrezowania”,
 • dr inż. Marcin Hoffmann, mgr inż. Paweł Herbin - ZUT Szczecin - „Innowacyjne technologie opracowane w WIMiM”.

III. Część zamknięta Zebrania tylko dla Członków i Ekspertów KBM PAN

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
 2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
 3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o pracy KBM PAN w latach 2016 – 2018 – dyskusja,
 4. Prof. Marian Szczerek – Przypisanie czasopism do dyscyplin – dyskusja,
 5. Prof. Włodzimierz Kurnik – Reaktywacja PK TMM i uporządkowanie spraw polskiego Oddziału IFToMM – dyskusja,
 6. Prof. Tadeusz Uhl – Chairman of IFToMM World Congress 2019 – dyskusja,
 7. Dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT – Sekcja Mechatroniki – dyskusja,
 8. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne, ocena KBM PAN za lata 2016 - 2017,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie Zebrania.

W dniach 12-13.04.2018 r. w Politechnice Białostockiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Konferencją Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych nt.: „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”. Konferencję poprzedziło posiedzenie organizacyjne KBM PAN.
Otwarcie konferencji:
Prof. Lech Dzienis        – J.M. Rektor Politechniki Białostockiej
Prof. Janusz Kowal       – Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT
                                      – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN
Prof. Andrzej Seweryn – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
                                      – Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT

Sesja plenarna I: (przewodniczący: prof. Tomasz Kubiak)
A.) Prof. Andrzej Seweryn  Prezentacja Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
B.) Prof. Dariusz Butrymowicz – Innowacyjne zastosowania strumienic jedno- i dwufazowych w budowie maszyn i technice cieplnej

Sesja plenarna II: (przewodniczący: prof. Andrzej Seweryn)
A.) Dr hab. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB (Polska Komisja Akredytacyjna)  Zasady przeprowadzania nowej oceny programowej PKA
B.) Prof. Marian Szczerek (Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych)  Zasady oceny czasopism naukowych

Sesja plenarna III: (przewodniczący: prof. Janusz Kowal)
A.) Prof. Tomasz Kubiak  Ustawa 2.0 – szanse, czy zagrożenia?
B.) Dr hab. Romuald Mosdorf, prof. PB – Projekt AVAL - badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym.

W dniu 12.04.2018 roku, przed obradami konferencji odbyła się uroczystość nadania prof. Januszowi Kowalowi Przewodniczącemu KBM PAN Doktoratu Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

On 24-25 October 2017 at the Poznan University of Technology, the plenary meeting of the members of the Machine Building Committee of the Polish Academy of Sciences took place. In the meeting attended 26 members of the KBM PAN Committee.

Program of the Meeting:

I. 24.10.2017: KBM PAN members participate in the "Manufacturing 2017" conference
II. 25.10.2017:
1. Opening ceremony of the KBM PAN Plenary Meeting 2017 - Chairmen prof. Janusz Kowal,
2. The approval of the programme of the Plenary Meeting of KBM PAN 2017,
3. Prof. Janusz Kowal - Information on the Plenary of the Fourth Department of Technical Sciences of the Polish Academy of Sciences - discussion,
4. Prof. Janusz Kowal - Information of the scientific disciplines in the field of technical sciences - discussion,
5. Prof. Janusz Kowal - The evaluation of the scientific education in 2017 - discussion,
6. Prof. Jerzy Sładek - Polish Science Congress 2017 - discussion,
7. Dr hab. Eng. Boleslaw Karwat, prof. AGH - organizational reporting of the KBM PAN activities (magazines, conferences, meetings of KBM Section, KBM report for 2017 and others),
8. The final conclusions of the KBM PAN Plenary Meeting 2017,
9. KBM PAN Meeting 2017 closing ceremony.

On 30 March 2017 at the Technical Institute of Air Force in Warsaw, the first plenary meeting of the members of the Machine Building Committee of the Polish Academy of Sciences took place in 2017. In the meeting attended 26 members of the Committee and 4 invited guests.

Program of the Meeting:

 1. Welcoming the participants - prof. Janusz Kowal - The President of  the KBM PAN
 2. ITWL presentation - prof. Ryszard Szczepanik - ITWL Director
 3. Presentation entitled "Grot 2" as part of  future plan of building the aircraft dedicated for the Polish Air Force - dr hab. Eng. Krzysztof Kubryński, prof. ITWL
 4. Cooperation of the TMM KBM PAN section with the Polish TMM Committee - prof. Wlodzimierz Kurnik
 5. "Magnetic-mechanical phenomena in soft magnetic materials and their practical use in measuring technology" - dr. hab. Eng. Roman Szewczyk, prof. PW
 6. Presentation PAN Committee plans and actvities of their sections in 2017.
 7. Discussion and the meeting conclusions.