W dniu 8 września 2016 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się Zebranie Prezydium KBM PAN.

Program posiedzenia:

 • dyskusja nad programem kolejnego Zebrania plenarnego KBM PAN w 2016 r.,
 • dyskusja nad składami osobowymi Sekcji KBM PAN (powołanie do Sekcji Ekspertów),
 • dyskusja nad programami pracy Sekcji KBM PAN w kadencji 2016 – 2020 r.,
 • ustalenia dotyczące funkcjonowania stron internetowych Sekcji KBM PAN,
 • dyskusja i wolne wnioski.

W trakcie posiedzenia ustalono, że kolejne Zebranie plenarne KBM PAN odbędzie się 29.09.2016r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 

W dniach 11 – 12 maja 2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej z okazji 50-lecia Uczelni i Wydziału odbyło się drugie w obecnej kadencji plenarne Zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Program obejmował między innymi:

1. Otwarcie Zebrania KBM PAN:

 • prof. Janusz KOWAL – Przewodniczący KBM PAN
 • prof. Marek TUKIENDORF – JM Rektor Politechniki Opolskiej
 • prof. Tadeusz ŁAGODA – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

2. Sesja plenarna

 • prof. Janusz KOWAL – Wręczenie nominacji Członkom KBM PAN
 • prof. Janusz KOWAL, prof. Jerzy BAJKOWSKI, prof. Wojciech KACALAK – Program działalności KBM PAN na kadencję 2016 – 2020 r.
 • dyskusja programowa, zatwierdzenie głównych założeń programu
 • dyskusja nad składem Prezydium KBM PAN w kadencji 2016 – 2020
 • ustalenie ostatecznych nazw Sekcji i podział Członków Komitetu na Sekcje
 • dyskusja nt. pozycji czasopism KBM PAN
 • prof. Tadeusz ŁAGODA  Prezentacja Wydziału Mechanicznego i zwiedzanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Aktualny skład KBM PAN - Skład
 • Aktualny skład Prezydium KBM PAN - Prezydium
 • Aktualna struktura KBM PAN  - Struktura

Komitet Budowy Maszyn PAN rozpoczął procedurę wyboru członków do Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Załączamy oficjalne pismo wraz z Uchwałą Prezydium PAN w sprawie wyborów:

Uchwała Prezydium PAN w sprawie wyborów

Pismo odnośnie wyborów

Wybory KBM 2015