zyczenia2021

W dniu 16.03.2021 odbyło się Posiedzenie Plenarne KBM PAN.

 

Organizatorem spotkania była Politechnika Lubelska.

 

Na posiedzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej:

  • zaprezentowano ośrodek naukowy - Politechnikę Lubelską – JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
  • przedstawiono najważniejsze informacje o dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna – przewodniczący Rady Dyscypliny dr hab. inż. Piotr Budzyński
  • wygłoszono wykład: Kształcenie, nauka i komercjalizacja badań w jednostkach akademickich Wydziału Mechanicznego w świetle misji publicznej Politechniki Lubelskiej - prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
  • wygłoszono wykład: Innowacyjne maszyny i technologie kształtowania plastycznego rozwijane w Politechnice Lubelskiej - dr hab. inż. Janusz Tomczak

W dniu 16.02.2021 (wtorek) w trybie zdalnym, odbyło się kolejne (IV) posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

 

  • Omówiono i zaprezentowano zespoły zadaniowe, oraz propozycje przewodniczących zespołów, a także zadania do realizacji.
  • Odbyła się dyskusja dotycząca trybu działań i organizacji spotkań i wydarzeń KBM PAN w roku 2021.

zyczenia2020

W dniu 15.12.2020 (wtorek) w trybie zdalnym, odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie przeprowadzono za pomocą platformy "zoom", a głosowania za pomocą systemu "esesja".

 

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram działań na przyszły rok, zgodny z zatwierdzonym planem pracy Komitetu i Sekcji, a także przeprowadzono głosowania wymagające decyzji w sprawach bieżących.
Przedstawiono zagadnienia utrzymania ruchu w kontekście Przemysłu 4.0.