Periodyki

"Machine Dynamics Research” – (kwartalnik),
red. nacz.: prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI
Adres redakcji:
Instytut Podstaw Budowy Maszyn
Politechnika Warszawska
02-765 Warszawa, ul. Narbutta 84,
tel. (+48 22) 234 82 76
strona www czasopisma: http://mdr.simr.pw.edu.pl

"Archive of Mechanical Engineering - Archiwum Budowy Maszyn"
(kwartalnik w jęzku angielskim),
red. nacz.: prof. Janusz FRĄCZEK
Adres redakcji:
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 22/24,
tel. (+48 22) 234 74 48;
Archiwum Budowy Maszyn jest dostępne pod adresem www.degruyter.com/view/j/meceng
Numery archiwalne z lat 2006-2009 są dostępne pod adresem http://www.ame_abm.meil.pw.edu.pl

"Advances in Manufacturing Science and Technology - Postępy Technologii Maszyn"
(kwartalnik w jęz. ang.),
red. nacz. Jan SIENIAWSKI,
Adres redakcji:
Oficyna Wydawnicza,
35-959 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2,
tel. (+48 17) 865 12 90
http://advancesmst.prz.edu.pl/

"Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Budowy i Eksploatacji Maszyn"
(kwartalnik),
red. nacz.: prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ
Adres redakcji:
Instytut Technologii Eksploatacji
Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10,
tel. (+48 48) 364 47 90
www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl